O projektu Regenschori

Komplexní webová platforma pro chrámové hudebníky, zejména pro vedoucí sborů a schol, varhaníky a chrámové zpěváky. Hlavní část tvoří rozsáhlý notový archiv s přehledně řazeným obsahem převážně liturgicky užívaného hudebního materiálu.

Po vzoru Petrucciho hudební knihovny či ChoralWiki vystavěných na MediaWiki umožňuje tento web organizaci materiálu dle štítků (např. dle autora, nástroje či liturgického zařazení: vánoční, eucharistie, mariánská apod.), a generuje tak notový materiál přívětivěji než dosavadní hudební webové archivy, jež převážně nabízejí pouze tabulkové zobrazení. Vítaným pomocníkem je propojení písní s biblickými souřadnicemi a začleněním do liturgického kalendáře.

Dále umožňuje zobrazovat u každé skladby kromě základní partitury i verze upravené do vícehlasů, party pro nástroje, popis skladby s interpretačními poznámkami, liturgické zařazení, referenci na příbuzné materiály ad. Při kliknutí na jméno autora se uživateli objeví stručný životopis skladatele a přehled jeho díla dostupného na webu.

Regenschori chce být dobrým rádcem pro chrámové hudebníky, kteří se často se dotazují na to, co kdy hrát, a zároveň prostorem pro uveřejňování nové hudební liturgické tvorby, k níž vybízela i nedávná instrukce ČBK o hudbě v liturgii. Kromě toho může být depozitářem již užívaných kompozic. Obohacován je postupnou digitalizací některých hudebních archivů.

K přehlednému výběru skladeb napomůže i liturgický kalendář, jenž bude propojen s materiálem uloženým na webu. Návštěvník tak snadno dohledá, jaké skladby jsou vhodné pro blížící se liturgickou slavnost.

Regenschori vzniká jako projekt jednoty Musica Sacra ve spolupráci s Liturgickou komisí ČBK a Sekcí pro mládež ČBK. Na jeho vývoji se aktivně podílejí členové týmu ProScholy: O zpěvníku ProScholy.cz