Text

1. Dnes viem, že chcem za tebou ísť. Dnes viem, že chcem počuť tvoj hlas a žiť. Dnes viem, že chcem Ti svoje áno dať. Dnes viem, že chcem za tebou ísť. R: /:Teraz ja a môj dom chceme slúžiť. Teraz ja a môj dom chceme len pre teba žiť. :/ Už dnes. B: Nádherný, Radca náš, Otec nekonečný. Pán zástupov, večný kráľ, za tebou chceme kráčať.