Můj přítel Ježíš

1071

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Text

1. Můj přítel Ježíš dávno řekl mi: pojď se mnou žít věčnost na zemi. Hladové sytím, to přece dávno víš, dlouho tu čekám, kdy už mi uvěříš. R: Přicházím z Golgoty, kde jsem plnil úkol svůj, kalich utrpení pil, abych tebe zachránil, tak nech se vést, světlem i tmou, sílu ti dám cestou křížovou. 2. K dalekým obzorům oči své upírám, horami, údolím nepůjdu nikdy sám. Ježíš mě pozvedá, sytí mě každý den, na má "proč" odpoví: láska je důvodem. R: