Kříž (Kříž na zdi máš)

1072

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Text

1. Kříž na zdi máš tolik let, tak se ptám jen: víš, proč On sám, Pán a Král, visí na něm? Jak musí být Jeho láska veliká, když z rukou člověka smrt přijímá. R1: Bůh je láska bez podmínky čeká, až to objevíš, On Tě volá, On tě vede, vykoupil tě skze kříž. Bůh je láska bez podmínky, bez mezí a bez hranic, vzhůru srdce pozvedněme, chvalme Pána víc a víc. 2. Kříž, znamení Boží lásky pro svět celý, kříž, kolik bran rány Tvé otevřely, jak musí být Tvoje láska veliká, když z rukou člověka smrt přijímáš. R1: 3. Skrze kříž přišla k nám láska, teď je čas jí otevřít, nebe v nás může pak být. R2: Bůh je světlo, světlo světa, které temnotu proniká, převyšuje pomyšlení pokoj, který On ti dá. Bůh je život, život věčný bez mezí a bez hranic, a tak volám vzhůru srdce chvalme Pána ještě víc. C: Bůh je láska, láska věčná.