Proto Ti zpívám

1073

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Text

1. Že ruce Tvé hnětly mě s láskou, Pane, to vím, život můj je dílem Tvým, je dílem Tvým. Od chvíle té srdce ničím zcela nenaplním, Tebou jen naplněn mohu být. R: Proto Ti zpívám píseň novou, i když proplétám se tmou zpívám píseň svou s odvahou, že zvítězím nad nocí zlou, Pane můj, jen Tvůj chci být. 2. Každý den, Pane, s Tebou radost nalézat smím, život můj je darem Tvým, je darem Tvým. S křížem svým, Pane bez Tebe si neporadím, s Tebou vím, i chvíle zlé jsou darem Tvým. R: 3. Srdcem zní, že lásky dar je nekonečný, život náš je dílem Tvým, je dílem Tvým. Jsem synem Tvým, když ve dne jdu i když v noci spím, Tebou jen srdce své naplním.