Vzkříšení

1084

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Text

1. Vzkříšení, ráno na úsvitu zázrak se stal, Pán z mrtvých vstal, z mrtvých vstal. Vzkříšení, hrobka prázdná, kámen odvalený, Pán oslavený žije dál. Pokoj vám, říká apoštolům svým, pokoj vám, já k Otci odcházím. R: Až bude odvalen kámen, co pravdu zakrývá, Ježíš tě osloví jménem a k sobě zavolá, řekne ti: jsem to já, jsem to já, opravdu já. 2. Vzkříšení, v jitru září slzy proměněné, dar lásky Tvé, lásky Tvé. Vzkříšení, otevírá dveře uzavřené, dík oběti Tvé, oběti Tvé. Posíláš teď apoštoly své, svědky být a hledat ztracené.