Hospodinovy předpisy jsou správné (Žalm 19)

Text

R: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. 1. Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. R. 2. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Dražší jsou nad zlato, nad hojnost zlata ryzího, sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů. R.