Svatý kříži

1114

Autor neznámý

Noty

zna sy moc blíz me, ko, D m spá my ctí me le vzdá jsi kří E m Sva 1. ty be liš pří ži, nu te G u vo stup kři žuj, ní, ní. C m Kříž. C E m můj. že B ne o Bo F mne, pusť

Text

1. Svatý kříži, tebe ctíme, spásy znamení, ty jsi Pánu příliš blízko, my moc vzdálení. Kříž. Zástup volá "ukřižuj", "neopusť mne, Bože můj". 2. Svatý kříži, tebe ctíme, spásy znamení, ty jdeš s Pánem, když my z davu hážem kamení, Kříž. Dříve král dnes míň než prach ví, kdy láska zmůže strach 3. Svatý kříži, nad propastí zbuduj pevný most, cestou tvojí bychom došli k Pánu na věčnost. Kříž. Dej i nám své kříže vzít, k své Golgotě vzhůru jít.