Proč jen mlčíš, Pane

1170

Autor neznámý

Text

R: Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří? Proč se nezastane pravdy tvá moc? 1. Když tě jako lotra zatýkali, mohs je o své síle přesvědčit, Petra v dlani meč teď přímo pálí, a před jsi mu zakázal se bít. (R:) 2. Zakusil jsi, Pane, strašná muka, když ti důtky záda rozbily, zakusils, co umí lidská ruka, když člověka pravda rozčílí. (R:) 3. Poznals, Pane, co je přízeň davu, v této chvíli žádá život tvůj, když ti včera provolával slávu, pro změnu dnes křičí "ukřižuj". (R:) 4. Dnes jako dřív nad světem kříž stojí, na tom kříži umírat tě zřím, a odpovvěď na otázku svoji z tvé zsinalé tváře vyčíst smím. (R:) 5. Vidím, že kříž neznamená krach tvůj, otevírá bránu vzkříšení, v tobě najdu sílu nést kříž svůj, kříž je pevné víry znamení. (R:)