Na cestu s námi

1458

Autor neznámý

Text

1. /: Na cestu s námi :/ /: vyjdi Pane, :/ /: My nesmíme, :/ /: na místě stát, :/ /: Když zbloudíme, :/ /: Podej ruku, :/ /: Když upadneme, :/ Pomoz nám. R: /: A do srdce, :/ /: svého doveď, :/ Dooveď nás. 2. Zažeň smutek, navrať radost, oslabeným dodej sil, bychom jiným nést pomohli tíhu kříže, přes ten svět. R. 3. Když k Ježíši odejdeme, ať nepláče pro nás žádný, vždyť my přece žít s ním chceme, k jeho chvále navěky žít.