Slož svoji starost na Pána

1489

Autor neznámý

Text

Slož svoji starost na Pána, slož svoji starost na Pána a On se už postará. Nebudu se bát, neboť Ty jsi se mnou, nebudu se bát, ó, Pane můj.