Text

/:Pane, smiluj se.:/ /:Kriste, smiluj se.:/ /:Pane, smiluj se.:/ Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu, svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. Svatá Maria, *oroduj za nás. Svatá Boží Rodičko, * Svatá Panno panen, * Matko Kristova, * Matko církve, * Matko milosrdenství, * Matko božské milosti, * Matko naděje, * Matko nejčistší, * Matko nejcudnější, * Matko neporušená, * Matko neposkvrněná, * Matko láskyhodná, * Matko obdivuhodná, * Matko dobré rady, * Matko Stvořitelova, * Matko Spasitelova, * Panno nejmoudřejší, * Panno úctyhodná, * Panno chvályhodná, * Panno mocná, * Panno dobrotivá, * Panno věrná, * Zrcadlo spravedlnosti, * Trůne moudrosti, * Příčino naší radosti, * Stánku Ducha Svatého, * Stánku vyvolený, * Stánku zbožnosti, * Růže tajemná, * Věži Davidova, * Věži z kosti slonové, * Dome zlatý, * Archo úmluvy, * Bráno nebeská, * Hvězdo jitřní, * Uzdravení nemocných, * Útočiště hříšníků, * Útěcho migrujících, * Těšitelko zarmoucených, * Pomocnice křesťanů, * Královno andělů, * Královno patriarchů, * Královno proroků, * Královno apoštolů, * Královno mučedníků, * Královno vyznavačů, * Královno panen, * Královno všech svatých, * Královno počatá, bez poskvrny hříchu dědičného, * Královno nanebevzatá, * Královno posvátného růžence, * Královno rodin, * Královno míru, * Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.