Noty

chů, hří ji li E m li tu tu A m ji. Je ši ží A m ný, E m žo kři u va son. E m e lei ri ky e A m A m ží ši Je E m va ný, u kři žo

Text

Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji. Ježíši ukřižovaný, kyrie eleison.