Text

R: Je révou nám, která dává růst svým snítkám, věčný zdroj, jenž síly dodává. Nebeský Pán, jenž se sklání ke svým dítkám, život těm, kdo po něm touží, rozdává. 1. Jako strom, který našel živou vodu, ke kořenům se pramen prodírá. Nezmírá úzkostí, ani v žáru vyschlých břehů, dál květy své otvírá. R. 2. Kdo nás jen může zbavit tíží, spoutáním k volnosti vést; kéž na křídlech vzkříšení, Pán až smrti cestu zkříží, smíme se jak orlí pár k Bohu vznést. R.