Text

1. Kapky myšlenek se sráží o mlčenlivost chladných stěn, pohled do tmy slepě vráží, v samotě svý uvězněn. Radost do žalu se boří, život zpomaluje děj, svíce víry stále hoří, ještě čas má beznaděj, óá. R: Prosím, odpusť mi můj klam, v srdci chránit jsem tě měl. Prosím, odpusť, že jsem bral a dávat zapomněl a dávat zapomněl a dávat zapomněl. R. 2. Samota mrtvým tichem dýchá, nicotnost se dotkla hvězd, duše sama v sobě bloudí, do tvých dlaní chce se vznést. Hledám domov, hledám lásku, pravdu pro boj s vlastním zlem, hledám nekonečnost svazku mezi mnou a životem, óá. R.