Žalm 86 (Za vše, cos mi daroval)

2249

Autor: Zdeněk Bureš

Text

1. Za vše, cos mi daroval, přijmi, Pane, dík, za to, že jsi požehnal dnům i krokům mým, žes mi cestu přichystal, přijmi, Pane, dík, celým srdcem, Bože můj ti chválu vzdávat chci a tvé jméno veliké slavit navěky. R: Chci volat díky, můj Pane, díky, s radostí, s láskou zpívat chci díky, s vděčností v srdci šeptat chci díky, jen tobě díky můj Pane, díky. 2. Za to, že jsi z hrobu vstal, přijmi, Pane, dík, za to, že jsi duši mou z bran smrti vykoupil, žes mi nový život dal, přijmi, Pane, dík, se mnou je tvé veliké milosrdenství, až z nejhlubšího podsvětí jsi vyrval duši mou. (R:) 3. Ukázals mi cestu svou, přijmi, Pane, dík, chci žít podle pravdy tvé, podrž kroky mé, vždy mě vedeš za sebou, přijmi, Pane, dík, na bázeň svého jména soustřeď mysl mou, na bázeň svého jména soustřeď mysl mou. (R:)