Čekáme příchod

2253

Autor: P. Josef Hrdlička

Text

R: Čekáme příchod tvůj, Pane, přijď a neprodlévej! Čekáme příchod tvůj, Pane, přijď a neprodlévej! 1. Já písní tě chválím, ty jsi radost pravá, Pane, přijď a neprodlévej! Vždyť láska tvá mi tolik darů dává, Pane, přijď a neprodlévej! (R:) 2. Když uštván jsem prací, starostmi a shonem, Pane, přijď a neprodlévej! Když víra slábne, pomoz mi svým Slovem, Pane, přijď a neprodlévej! (R:) 3. Když bloudím, jak cizí, v davu osamělý, Pane, přijď a neprodlévej! Rozlámej mříže, odstraň, co nás dělí, Pane, přijď a neprodlévej! (R:) 4. Já toužím výt čistý od hříchu a viny, Pane, přijď a neprodlévej! Dej vstát v tvé síle, světlem zažeň stíny, Pane, přijď a neprodlévej! (R:)