Můj Pán radost dá

2255

Autor: P. Josef Hrdlička

Text

R: Můj Pán radost dává, můj Pán radost dává, můj Pán radost dává, ve chvíli, kdy přichází. 1. I poušť štěstím jásá a radost zaplavuje zem, i v suché stepi raší květ, Pán se blíží v jasu svém. (R:) 2. On dá skleslým sílu, vždyť sám nad smrtí zvítězil, strach zahání, dá útěchu, v něm jsi stále plný sil. (R:) 3. On cesta je přímá a všechny k Otci dovést má, kde nebeský Jeruzalém Boží dítky uvítá. (R:) 4. On soudce je přísný a hněvem stíhá zlo a hřích, zas smiluje se nad námi, zve nás v zástup přátel svých. (R:) 5. Jsi Pán, naše spása, z okovů lid svůj vyvádíš, zrak s důvěrou tě vyhlíží, zda již, Pane, přicházíš. (R:)