Text

R: Vím, že slovo tvé, je pravda odvěká, kterou zjevil Bůh pro dobro člověka. 1. Bůh hovoří, já naslouchám, Bůh poradí, já vykonám. On dá své slovo, já svůj čin, věrnost svou mu dosvědčím. R. 2. Kdo s ním chce jít, nesmí se bát podstoupit kříž, žízeň a hlad. Podá nám ruku v chvíli zlé, ke štěstí nás přivede. R