Text

1. Jsme jako kvítí, které někdo zvedá, jsme jako poupě, co vánek žene dál. Jsme jako svíce, která zasvítí tmou, každý jsme dítě, /:co hledí za Tebou. :/ 2. Není to lehké bez lásky usnout, něco nás táhne, něco zní ozvěnou. Hlas už je blízko, tiše zaznívá v nás, /: sám Bůh se sklání a pozvedá nás. :/ R: /:Jako jsem Já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledám. :/ B: Bůh stále touží ať je nás víc! Stále nám říká: "Jste můj vzácný lid!" Do světa hříchu světlo přináší, /: vzdávejme chválu, Ježíš přichází! :/ R: