Staň se mou vizí

2403

Autoři překladu: Daniel Němec, Saint Dallán Forgaill

Noty

stan-se-mou-vizi.pdf
Instrum. soprán
Autor Jiří Hon

Text

1. Staň se mou vizí, buď snem, který mám, pro který chci žít a svůj život dám, hlasem, jenž vodí mne světlem i tmou, každý den provází mne cestou Tvou. 2. Ty jsi má moudrost, má pravda, můj Pán, od Tebe učím se všemu, co znám. Můj Otče v nebesích, jsem dítě Tvé, svou láskou přebýváš teď v srdci mém. 3. Sám jsi mým štítem, Tvůj meč ostrý mám, sílu a odvahu svou dáváš nám. Skálou jsi pevnou, jenž ční jako hrad, nad mořem běsnícím s Tebou chci stát. 4. Nehledám slávu, či bohatství, lesk, Ty jsi můj přítel a Nejvyšší kněz. Až jednou vrátíš se v slávě své k nám, k sobě mne zavoláš, Tvůj hlas už znám.