Text

Jsi slávy Král, před Tebou můžu stát a díky vzdát. Jsi slávy Král, před Tebou můžu stát a díky vzdát, ó, Pane svatý, přijď sem mezi nás. Miluji Tě vroucí láskou, ó, Pane svatý, přijď sem mezi nás.