Do domu Hospodinova půjdeme s radostí (Žalm 122)

2750

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme!“ Už stojí naše nohy ve tvých branách, Jeruzaléme! 2. Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno. Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu. 3. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích! 4. Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat: Pokoj v tobě! Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, budu ti přát štěstí.