V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. (Žalm 72)

2751

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

R: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu. Ať vládne spravedlivě tvému lidu, nestranně tvým ubohým. R. 2. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, dokud nezazní luna. Bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země. R. 3. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá. Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život. R. 4. Jeho jménu se bude žehnat navěky, pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. A všechna plemena země v něm budou požehnána, blahoslavit ho budou všechny národy. R.