Přijď, Pane, a spas nás! (Žalm 146)

2752

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Přijď, Pane, a spas nás! Duše má, chval Hospodina! 1. Hospodin zachovává věrnost navěky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně. 2. Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin chrání přistěhovalce. 3. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků. Hospodin bude vládnout navěky, tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.