Ať vejde Hospodin, on je král slávy! (Žalm 24)

2753

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

R: Ať vejde Hospodin, on je král slávy! 1. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti kdo jej obývají. Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod. R. 2. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti. R. 3. Ten přijme od Hospodina požehnání, odměnu od Boha, svého Spasitele. To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Boha Jakubova. R.