De profundis (Já vím, že mě vyslyšíš)

2782

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Text

1. Z hloubi volám k Tobě, Pane, vyslyš, prosím, prosbu mou, sám jsi řekl: těm, kdo tlučou, těm se dveře otevřou. R: Já vím, že mě vyslyšíš, vždyť už dávno znám moc Tvou, v bouřích v loďce mé když spíš, vítr, vlny, déšť, na Tvé slovo poslechnou, na Tvé slovo poslehcnou, tak zachraň, Pane, loďku mou. 2. Odvrať, Pane, oči mé, ať jen marnost nevidí, naplň srdce znavené, ať vždy tónem lásky zní. (R:) C: Zachraň, Pane, loďku mou.