Text

# V originále se hraje od G#m 1. Láska mocná čo dáva môjmu srdcu rásť, cítim, rastie, rastie v nás. Láska mocná čo dáva môjmu srdcu rásť, cítim, rastie v nás. Cítim, rastie, rastie v nás. cítim, rastie v nás. R: Počul som, že tu bol chudobný kráľov Kráľ. Počul som, že sa vzoprel tomu, čo svet diktoval. Počul som, že ho môj hriech tŕním korunoval. Počul som, že na kríži moje meno zavolal. R2: Nebudem sa pýtať prečo. Nebudem sa dívať späť. Ja viem, že láska horí. Ja nechám sa zviesť. Nebudem sa pýtať prečo. Nebudem sa dívať späť. Slobodu, čo mi patrí. dnes vezmem si späť. 2. Hľadám nové, na staré zabúdam. Hľadám, čo oživuje, túžim uzrieť tvoju tvár, túžim uzrieť tvoju tvár. Hľadím na nebo.