Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. (Žalm 128)

2820

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. 1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. 2. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. 3. Hle, tak bývá požehnán člověk, který se bojí Hospodina. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.