Bože, buď milostiv a žehnej nám! (Žalm 67)

2821

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Bože, buď milostiv a žehnej nám! 1 Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář, kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 2. Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš. 3. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země!