Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. (Žalm 29)

2824

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! 2. Hospodinův hlas nad vodami! Hospodin nad spoustami vod. Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý! 3. Vznešený Bůh zaburácel hromem, v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin jako král bude trůnit věčně,