Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Žalm 33)

2826

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 1. Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo. Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinovy milosti. 2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu. 3. Naše duše vyhlíží­ Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.