Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. (Žalm 116)

2832

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. 1. Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. 2. Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných. Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, rozvázal jsi moje pouta. 3. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno. Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem