Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. (Žalm 16)

2837

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. 1. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mně zachováváš můj úděl. Hospodina mám neustále na zřeteli, když je mi po pravici, nezakolísám. 2. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, i mé tělo bydlí v bezpečí, neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. 3. Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici je věčná slast.