S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. (Iz 12)

2840

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. 1. Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Hospodin je má síla a chvála, stal se mou spásou. S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. 2. Děkujte Hospodinu, vzývejte jeho jméno! Hlásejte mezi národy jeho díla, zvěstujte vznešenost jeho jména! 3. Zpívejte Hospodinu, neboť učinil podivuhodné věci, ať je to známé po celé zemi! Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.