Pane, ty máš slova věčného života. (Žalm 19)

2841

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Pane, ty máš slova věčného života. 1. Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost. 2. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. 3. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. 4. Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.