Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! (Žalm 42 + 43)

2842

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! 1. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář? 2. Na to si vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu, jak jsem je vodíval k Božímu domu s hlasitým jásotem a chvalozpěvem ve svátečním průvodu. 3. Sešli své světlo a svou věrnost: ty ať mě vedou a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů. 4. Pak přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, který mě naplňuje radostí. Oslavím tě citerou, Bože, můj Bože!