Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Žalm 51)

2843

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Stvoř mi čisté srdce, Bože! 1. Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti. Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého ducha svatého. 2. Vrať mi radost ze své ochrany a mou velkodušnost posilni. Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě. 3. Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. Zkroušený duch je, Bože, mojí obětí, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.