Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118)

2845

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho. 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Nechť řekne dům Izraelův: „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ 2. Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. 3. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích.