Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. (Žalm 47)

2850

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. 1. Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem, protože Hospodin je vznešený, hrozný, je to veliký král nad celou zemí. 2. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu králi, zpívejte! 3. Protože Bůh je králem celého světa, zpívejte mu chvalozpěv! Bůh vládne národům, Bůh zasedá na svém svatém trůnu.