Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. (Žalm 104)

2852

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. 1. Veleb Hospodina, duše má! Hospodine, můj Bože, jsi nad míru velký! Velebností a vznešeností ses oděl, světlem se halíš jako pláštěm. 2. Jak četná jsou, Hospodine, tvá díla! Všechno jsi moudře učinil, země je plná tvorstva tvého. Veleb, duše má, Hospodina! 3. Všichni od tebe čekají, že jim dáš obživu v pravý čas. Ty jim dáváš, a oni sbírají, otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. 4. Když vezmeš jim život, zahynou, a do svého prachu se vracejí. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, a obnovuješ tvář země.