Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. (Žalm 104)

2853

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. 1. Veleb Hospodina, duše má! Hospodine, můj Bože, jsi nad míru velký! Jak četná jsou, Hospodine, tvá díla! země je plná tvorstva tvého. 2. Když vezmeš jim život, zahynou, a do svého prachu se vracejí. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, a obnovuješ tvář země. 3. Nechť Hospodinova sláva trvá věčně, ať se Hospodin těší z díla svého! Kéž se mu má píseň zalíbí: v Hospodinu bude radost má.