Nevinný

Text

1. Cožpak může být člověk zlý? Cožpak zranil by, kdyby… Někde v postýlce, ještě nevinný, slyšel něčí zpěvy? R: Nikdo z nás nemá právo brát, nikdo z nás nemá právo ničit. Ani já dál nechci se ptát, jestli ty nebo já můžeme hřešit. Spíš měla bych děkovat, že mám tu vůli dobré vykonat. 2. Možná neplakal, tiše potají. Možná miloval by, kdyby… Tehdy před domem někdo s nadšením počítal první kroky. 3. Snad dokázal by odpustit, snad pochopil by, kdyby… Ho někdo z nás zkusil povzbudit, i když dopustil se chyby. R: Nikdo z nás nemá právo brát, nikdo z nás nemá právo ničit. Ani já dál nechci se ptát, jestli ty nebo já můžeme hřešit. Spíš měla bych děkovat, že mám tu vůli dobré vykonat.