Můj probuzený život (Ranní modlitba podle sv. Jana XXIII.)

Text

1. Můj probuzený život, Ježíši, Tobě patří a všichni, které potkám, jsou tví a moji bratři. 2. Tys všude konal dobro, když po zemi jsi chodil, chci tě dnes následovat, na lásce tvé mít podíl. 3. Dej, ať mám pro bližího čas, humor, vlídná slova, ať ovládám své vzněty a odpouštím vždy znova. 4. Ať starosti a tísně na tebe duše vloží a v mysli, slovech, činech hledá vždy vůli Boží. 5. Ať s pomocí tvé Matky, kterou vždy vyslyšíš, pomohu druhým k tobě aspoň o krůček blíž. 6. Buď oslaven a chválen Otec i Syn i Duch, v jednotě dokonalé, náš dobrý, věčný Bůh.