Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. (Žalm 118)

2945

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v člověka. Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v mocné. 2. Děkuji ti, žes mě vyslyšel a stal se mou spásou. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích. 3. Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; budu tě slavit, můj Bože! Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.