Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. (Žalm 4)

2947

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. 1. Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám, tys mě v soužení vysvobodil, smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! 2. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. 3. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! 4. Usínám klidně, sotva si lehnu, vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí!