Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. (Žalm 118)

2950

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. 1. Nechť řekne dům Izraelův: „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ Nechť řekne dům Árónův: „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ 2. Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě sice těžce ztrestal, nevydal mě však smrti. 3. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!