Ó Bože, radostný náš zpěv

Text

1. Ó Bože, radostný náš zpěv zněj ke tvé cti a chvále! Tys povolal nás k životu, jsi s námi neustále. Buď milován a chválen. Aleluja. 2. Ty voláš lidi do služeb, aby svět utvářeli. V radosti, bídě, úzkostech tvou pomoc nacházeli. Buď milován a chválen. Aleluja. 3. Též Richard Henkes, věrný kněz, svou sílu čerpal z Tebe, svědectví pravdy vydával, v čas pekla šířil nebe. Buď milován a chválen. Aleluja. 4. Zatčen, v nelidských útrapách s na smrt odsouzenými těšil je Boží útěchou, příkladem, slovy svými. Buď milován a chválen. Aleluja. 5. Žil z tvého Slova, rozdával lásku a požehnání, ukázal cestu také nám hodnou následování. Buď milován a chválen. Aleluja. 6. Dopřej nám, ať v tvé milosti žijeme dle tvé vůle, vypros sílu a rozhodnost, kde deptá zlo a zvůle. Buď milován a chválen. Aleluja. 7. S radostí, Bože, zpíváme: Buď milován a chválen, ty, nejvýš svatý, velký Bůh, navěky věků! Amen! Buď milován a chválen. Aleluja.