Otvírejte brány Kristu (Hymnus k svatému Janu Pavlu II.)

Text

R: Otvírejte brány Kristu, nebojte se je otevřít, nebojte se otevřít dokořán srdce svá Boží lásce. 1. Svědku radostné zvěsti všem, kdo hledají spásu, poutníku Boží lásky na cestách celým světem. (R:) 2. Otče všech mladých lidí, které posíláš světu jako jitřenky světla, v nich den naděje svítá. (R:) 3. Svědku prorocké víry vyzařující z tebe, ve zkouškách neochvějný utvrzuješ své bratry. (R:) 4. Učil jsi všechny lidi, jak je krásné žít s Pánem, v lidské rodině ctil jsi znamení Boží lásky. (R:) 5. Nositelem jsi míru, hlasatelem jsi práva, vyslancem pro národy milosrdného Boha. (R:) 6. V útrapách svého kříže moc bezmocných jsi zjevil, uč nás, přátele, bratry, svědčit o Boží lásce. (R:) 7. V Matce našeho Pána průvodkyni svou vzýváš, z jejích přímluv k nám plyne síla milosti Boží. (R:) 8. Otci milosrdnému, Synu Vykupiteli, Svatému Duchu lásky, v Trojici ať zní sláva. (R:)