Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. (Žalm 123)

2977

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. 1. Zvedám své oči k tobě, který trůníš na nebi. Hle, jako oči služebníků hledí na ruce svých pánů. 2. Jako oči služebnice hledí na ruce své paní, tak hledí oči naše na Hospodina, našeho Boha, dokud se nesmiluje nad námi. 4. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, neboť jsme přesyceni pohanou. Přesycena je naše duše výsměchem boháčů, pohanou pyšných.